حقوقی

دعـــاوی
حقـوقـی

حقوقی

دعاوی حقوقی

کیفــری

دعـــاوی
کیفــری

کیفــری

دعاوی کیفری

بین المللی

دعـــاوی
بین المللی

بین المللی

دعاوی بین المللی

خانــواده

دعـــاوی
خانــواده

خانــواده

دعاوی خانواده

ثبـتــی

دعـــاوی
ثبـتــی

ثبـتــی

دعاوی ثبتی

ملـکــی

دعـــاوی
ملـکــی

وکالت و مشاوره در دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

سوابق و فعالیت های عبدالرحمن خوجه

 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران
 • پذیرش آزمون علمی دکترای حقوق بین الملل عمومی
 • عضو وکلا و مشاورین حقوقی تهران
 • رئیس شعبه ویژه امور بانکی و بیمه و مسئول آموزش شورای حل اختلاف کلاله در استان گلستان
 • کاندیدای دوره چهارم شورای شهر تهران ری وشمیرانات
 • نماینده حقوقی بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران
 • اخذ لوح تقدیر از معاون آموزش قوه قضاییه به عنوان ریس شعبه ویژه امور بانکی و بیمه
 • سابق شورای حل اختلاف کلاله استان گلستان
 • دیدار با مقامات عالی کشوری در سال 88 منجمله رئیس جمهور وقت و رئیس سابق قوه قضائیه آیت اله هاشمی شاهرودی
 • عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر کلاله استان گلستان
 • کارمند کمیته امداد در استان گلستان
 • عضو ستاد احیای زکات شهرستان
 • ارائه سخنرانی و مقاله در همایش های مختلف کشوری و استانی
 • کسب گواهی های علمی از معاونت آموزش دادگستری استان گلستان با بالاترین نمرات
بالا