خدمات حقوقی

جرایم

جرایم علیه اشخاص
آدم ربایی
اسید پاشی
ایراد صدمات بدني
امتناع از تحویل یا تحصیل طفل
اخاذی
افشای اسرار
افشای سئوالات امتحانی
اخلال درنظم و آرامش عمومی
استفاده از علایم و البسه نظامی
بی احتیاطی در رانندگی ( فوت یا صدمه )
بازداشت غیر قانونی
ترك نفقه
تهدید به قتل
توهین و افتراء
توهین به مقدسات
تمرد نسبت به مامور دولت
جرایم اطفال
جرایم علیه اطفال
حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط ...)
خوداری از كمك به مصدومین
رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت
سقط جنين
سوء قصد به مقامات
غصب عناوین و مشاغل
فرار زندانيان
قسم و شهادت دروغ
قتل عمد و غیر عمد
گواهی خلاف واقع
مشروبات الكلی
مزاحمت تلفنی
مزاحمت بانوان
جرایم علیه اموال
ارتشاء
اختلاس
کلاهبرداری
سرقت
جعل
استفاده از سند مجعول
خیانت در امانت
خرید مال مسروقه
صدور چك بلامحل
بانی برای بردن مال غیر
تصرف در اموال دولتی
تخریب و اتلاف اموال
تصرف عدواني
مزاحمت و ممانعت از حق
معامله به قصد فرار از دین
معامله معارض
فروش مال غیر
ثبت ملك غیر
قماربازی و ربا خواری
اصل49واصل88قانون اساسی
سرقت و مفقودی چک
جرایم علیه امنیت کشور
محاربه و جاسوسي
افساد فی الارض
اقدام علیه امنیت نظام
اخلال در نظام اقتصادی كشور
افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
خرابکاری در صنایع و تاسيسات
عضویت در گروههای مخالف نظام
سایر جرایم
جرایم انتخاباتی
جرایم سیاسی
جرایم نظامی
جرایم مطبوعاتی
جرایم نظام پزشكی
جرایم نظام مهندسی
جرایم نظام صنفی
جرایم مربوط به آب
جرایم مربوط به پلمپ
جرایم مربوط به اموات
جرایم مربوط به تامین اجتماعی
جرایم حفظ و گسترش فضای سبز
جرایم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
جرایم سایبری و رایانه ای
جرایم حمل و نقل
جرایم بودجه
جرایم پست
تخلفات انتظامی قضات

قاچاق

قاچاق ارز
قاچاق كالا
قاچاق سوخت
قاچاق انسان
قاچاق آثار باستانی
قاچاق مواد مخدر
قاچاق مشروبات الكلی
قاچاق مواد روانگردان
قاچاق اسلحه و مهمات
قاچاق مسلحانه

تعزیرات

گران فروشی کالا
گران فروشی ارز
تعزیرات امور گندم -ارد و نان
تعزیرات امور بهداشتی و درمانی
تعزیرات حكومتی راجع به كالا وارز
نظارت برقیمت و توزیع كالا وخدمات
اخلال كنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت
تخلفات و امور گمرکی
احتكار کالا

زندان - عفو

اعلام رضایت
آزادی مشروط
اعاده دادرسی
تعلیق مجازات
تخفیف مجازات
تجمیع مجازات
مرور زمان
زندانیان رای باز
شورای طبقه بندی
عفو محكومین
عفو عمومی متهمان
كمیسیون عفو وبخشودگی
كانون اصلاح وتر بیت
مراكز بازپروری معتادین
سازمان زندان ها واقدامات تامینی
انجمن های حمایت زندانیان
مرخصی زندانیان
بالا